Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kollektiivsed töösuhted"

Majanduslikult sõltuva töötegija õiguslik kaitse
Reelika Haljasmäe
2007 4, Lk 274 - 280
...aindlikuks muutunud töölepingulised suhted, aga ka varjatud töösuhted on toonud kaasa vajaduse tööõigust ajakohastada. Euroopa......isikust. Seda eelkõige põhjusel, et tööturul on levinud töösuhted, kus töötaja on oma tegevuses suhteliselt suure otsustuspädevusega...
Kollektiivlepingu laiendamine
Liina Naaber
2003 9, Lk 643 - 652
...tööandjate organisatsioonide teket ja nendega liitumist. See tagab ühtsemad töösuhted ja avaldab positiivset mõju tööstussuhetele (industrial......valdkonnas oluline, kuhu seda laiendada kavatsetakse; töösuhted, millele kollektiivlepingut laiendada kavatsetakse...
Töölepingute kollektiivne lõpetamine
Merle Muda
2003 8, Lk 550 - 560
1. jaanuaril 2003 jõustusid Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muudatused, millega lisati seadusesse töölepingute kollektiivse lõpetamise korda reguleerivad paragrahvid. Tehtud täiendustega harmoniseeriti ...
Kollektiivlepingust
Heino Siigur
1994 6, Lk 150 - 151
1. Kollektiivlepingu reguleerimisobjekt KLS §2 lg. 1 kohaselt on kollektiivleping vabatahtlik kokkulepe, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid. See kollektiivlepingu reguleerimise ...
1