Menüü

Kokkuvõte

1. Kollektiivlepingu reguleerimisobjekt

KLS §2 lg. 1 kohaselt on kollektiivleping vabatahtlik kokkulepe, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid. See kollektiivlepingu reguleerimise objekti määratlus ei ole päris täpne. Esiteks, kollektiivleping reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid täiendavalt võrreldes riikliku reguleerimisega. Teiseks, kollektiivlepinguga võidakse reguleerida ka muid töösuhetega seotud, kuid töösuhete hulka mittekuuluvaid suhteid, nagu suhted töötajate olme– ja kultuurilise teenindamise alal, täiendava kindlustuse alal töötuse, töövõimetuse ja vanaduse puhul jne. Praktiliselt võivad olla kollektiivlepingu reguleerimisobjektiks igasugused suhted tööandjate ja töötajate vahel, mida pooled peavad vajalikuks reguleerida. Seega kujutab kollektiivleping endast pooltevaheliste läbirääkimiste teel saavutatud kompromissi, mis peaks olema soodne lepinguosalistele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse