Menüü

Euroopa Liidu pädevusest rahvusvaheliste tööstandardite kehtestamisel

Autor:
Number 1995/9
Lk 390-392

Kokkuvõte

Fundamentaalsed sotsiaalsed õigused võivad olla promulgeeritud kas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (International Labour Organisation - edaspidi ILO), Euroopa Liidu (edaspidi EL) institutsioonide või üksikute riikide poolt. Seoses Euroopa integratsiooniga on lisaks ILO poolt väljatöötatud üleüldistele rahvusvahelistele tööstandarditele hakatud töö- ja sotsiaalhooldusalast normistikku looma ka Euroopa tasandil ja seda mitmetel põhjustel. ILO kehtestatud rahvusvahelised standardid on väga suure tähtsusega kogu maailma ulatuses, kuid need vajavad sageli täiendamist, et ILO standardeid oleks võimalik kohaldada vastavalt Euroopa sotsiaalsele olukorrale ja arengutasemele. Eurostandardid luuakse võimaluse korral ILO konventsioonidele ja soovitustele tuginedes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse