Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Maksejõuetusõigus"

Hankelepingu ülevõtmine
Kadri Suurkivi
2013 9, Lk 666 - 675
Muutus hankelepingu täitjas on hankelepingu muudatus, mida peab hindama riigihangete seaduse § 69 lõigete 3 ja 4 ning Euroopa Liidu riigihankeõiguse, sh direktiivide ja Euroopa Kohtu praktika valguses ...
Kaasomandi lõpetamine
Paul Varul
2013 7, Lk 465 - 477
Kaasomandi lõpetamine ja ühise asja jagamine on kaasomandi puhul üheks kesksemaks probleemiks, seda ka kohtupraktikas. Seetõttu otsitakse artiklis vastust peamiselt kahele põhiküsimusele: (a) millised ...
Maksejõuetusõiguse areng Eestis
Paul Varul
2013 4, Lk 234 - 241
...teiste riikide kogemusi selles valdkonnas. 3. Maksejõuetusõiguse arengu rahvusvahelised tendentsid ja nende võimalik......välja töötatud soovitusi. *31 4. Kokkuvõtteks Maksejõuetusõiguse vajalik baas seaduste näol on Eestis olemas, kogunenud...
Pankrotiseaduse uued parandusettepanekud
Paul Varul
2008 6, Lk 359 - 368
Kui Eesti ajaloos esimene oma pankrotiseadus 1992. aastal vastu võeti, oli selge, et oma kogemuste ja kohtupraktika tekkimise ning arengu käigus tuleb hakata pankrotiseadust aeg-ajalt täiendama ja parandama ...
Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»