Menüü

Kokkuvõte

Kaasomandi lõpetamine ja ühise asja jagamine on kaasomandi puhul üheks kesksemaks probleemiks, seda ka kohtupraktikas. Seetõttu otsitakse artiklis vastust peamiselt kahele põhiküsimusele: (a) millised on kaasomandi lõpetamise nõude eeldused ja (b) kuidas toimub kaasomandi lõpetamisel ühise asja jagamine. Asjaõigusseaduse § 70 lõigete 6 ja 7 järgi kohaldatakse ka ühisomandile ning õiguse ühisusele kaasomandi sätteid, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega omavad kaasomandi lõpetamise kohta käivad reeglid olulist tähendust ka abikaasade ühisvara jagamisel ning pärandvara ühisuse puhul pärandvara jagamisel kaaspärijate vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse