Menüü

Kokkuvõte

1. septembril 2012 täitus 20 aastat, mil Eestis hakkas kehtima pankrotiseadus. Lisaks pankrotiseadusele on praegusteks Eesti maksejõuetusõiguse allikateks saneerimisseadus (2008), võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus (2011), samuti Euroopa Liidu Nõukogu määrus piiriülese maksejõuetusmenetluse kohta (2000), mis kehtib Eestis alates 1. maist 2004. Artiklis käsitletakse Eesti maksejõuetusõiguse arengu seniseid tendentse, prognoositakse võimalikke edasisi arengusuundasid ning neid mõjutavaid nii siseriiklikke kui ka väliseid asjaolusid ning otsitakse vastust mõningatele aktuaalsematele küsimustele, mis on tõusetunud pankrotiõiguse praktikas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse