Menüü

Kokkuvõte

Muutus hankelepingu täitjas on hankelepingu muudatus, mida peab hindama riigihangete seaduse § 69 lõigete 3 ja 4 ning Euroopa Liidu riigihankeõiguse, sh direktiivide ja Euroopa Kohtu praktika valguses. Eesti õiguskirjanduses on Euroopa Kohtu praktika alusel väidetud, et hankelepingu täitja muutmine on reeglina oluline lepingumuudatus, mis nõuab uut riigihankemenetlust. Autor on seisukohal, et teatavatel hankelepingu ülevõtmise juhtudel ei ole siiski tegemist hankelepingu olulise muudatusega. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas ja millistel alustel on hankelepingu ülevõtmine lubatud, ning analüüsitakse hankelepingu ülevõtmist ettevõtte ülemineku korral, äriühingu jagunemisel, ühinemisel või tütarettevõtte asutamisel ning täitja pankrotimenetluses. Samuti tutvustab autor uute riigihankedirektiivide eelnõudega kavandatud reeglistikku, mis puudutab hankelepingu poole muutumist juriidilise isiku restruktureerimise või maksejõuetuse korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse