Menüü

Appi – tarbijast võlgnik kolis välismaale! Kommentaar Riigikohtu lahenditele asjades 3-2-1-114-12 ja 3-2-1-123-12

Autor:
Number 2013/3
Lk 210-216

Kokkuvõte

Eelmise aasta lõpus jõudsid Riigikohtus lahendini kaks kohtuvaidlust, mis olid ajendatud asjaolust, et algselt Eestis elanud ja Eesti krediidiasutusest laenu võtnud tarbijad kolisid hiljem välisriiki. Seeläbi tõusid Eesti kõrgema astme kohtupraktikas esimest korda sellised rahvusvahelise tsiviilkohtumenetluse küsimused, mis mujal Euroopas juba aastaid või isegi aastakümneid probleeme on valmistanud. Asjaomastes kohtuasjades vaieldi eelkõige järgmiste õiguslike küsimuste üle: (a) kas Eesti kohus on pädev otsustama füüsiliselt isikust võlgniku pankroti väljakuulutamise üle, kui isik ise on enne seda kolinud teise Euroopa Liidu liikmesriiki, ning (b) kas ja millistel tingimustel on Eesti kohus pädev läbi vaatama hagi Eestist lahkunud tarbijast krediidisaaja vastu, sh kas krediidiandja saab tugineda oma tüüptingimustes sisaldunud kohtualluvuse kokkuleppele, mille kohaselt lahendatakse kõik krediidilepingust tulenevad vaidlused krediidiasutuse asukohajärgses kohtus? Artiklis kommenteeritakse nimetatud kohtulahendeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse