Menüü

Kokkuvõte

PaS §2 lg. 6 kohaselt on keskmine palk töötaja teatud aja jooksul teenitud palga kogusummast arvutatav keskmine tasu mingi ajaühiku (tunni, päeva, nädala, kuu vms.) kohta. Keskmise palga arvutamise korra tööseadustes ettenähtud keskmise palga säilitamise, tagamise ja maksmise juhtudel kinnitas Vabariigi Valitsus oma 2. märtsi 1994. a. määrusega nr. 74 (RT I 1994, 15, 262). Seda korda kohaldatakse kõigis ettevõtetes, asutustes ja muudes organisatsioonides omandivormile vaatamata. Kuid kollektiivlepingus ja töölepingus võidakse kokku leppida keskmise palga arvutamiseks soodsamad tingimused, kui on ette nähtud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud korras.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse