Menüü

Kokkuvõte

Peatselt (1. juulil 1993. a.) täitub üks aasta EV töölepingu seaduse (edaspidi TLS) jõustumisest. Töölepingu seaduse vastuvõtmine langes ajale, mil Eesti majanduses algasid ulatuslikud ümberkorraldused, ettevõtete ja muude organisatsioonide ümberkujundamine, efektiivsemate majandusvormide otsimine ning oma koha leidmine muutuvas ajas. Selle aja jooksul on ilmnenud, et mitmed töölepingu seaduse sätteid on hakatud tõlgendama ja rakendama erinevalt, mille tulemusena on kujunenud huvipakkuv kohtpraktika, mis väärib üksikasjalikku analüüsi ja tutvustust. Käesoleva artikliga soovib autor anda pikema ülevaate töölepingu seaduse rakenduspraktikast töölepingu lõpetamisel tõusetunud probleemidest, vastuoludest, eriarvamustest ja vaidlustest ning esitada omapoolse nägemuse ühe või teise küsimuse lahendamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse