Menüü

Kokkuvõte

(Algus „Juridicas“ nr. 2 ja 3)

Töötajate koondamisel on tõusetunud küsimus nende õigustest juhul, kui tööandja teatas eelseisvast töölepingu lõpetamisest kirjalikult ette vastavalt TLS §-le 87, kuid etteteatamistähtaja möödumisel töölepingut ei lõpeta ega hüvitust ei maksa. Käesoleval ajal esineb niisuguseid juhuseid üsna sageli, sest tööandjatel pole tihti endalegi selge, milliseks kujuneb töömaht ettevõttes või organisatsioonis 3-4 kuu pärast. Paljude ettevõtete töö oleneb tooraine hankimise võimalustest või turu leidmisest toodangule. Riigieelarveliste asutuste töö sõltub raha eraldamisest. Ebastabiilne on nii ettevõtete kui ka eelarveliste asutuste olukord. Koondamisest etteteatamise aja jooksul võivad tööandja võimalused ja vajadused töö jätkamiseks muutuda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse