Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Kaasaegsed töötingimused muutuvad pidevalt. Nii nagu muutuvad tehnilised võimalused, nii muutuvad paindlikumaks ja mitmekesisemaks ka töö tegemise viisid. Elektrooniliste vahendite kasutamine annab ühelt poolt võimaluse luua juurde uusi töökohti ning teiselt poolt pakub võimalusi nendele isikutele, kes on sunnitud teatud aja vältel töölt eemal olema (nt rasedus ja sünnituspuhkus), aktiivselt osaleda töös.* *1 Samaaegselt esitab selline muutus majanduses ja tööturul otsustava väljakutse tööõigusele. On selge, et nimetatud uute meetodite tarvituselevõtmisega ei saa enam töösuhteid reguleerida tööõigusega, mis lähtub 19. sajandi töötaja ja tööandja vaheliste suhete mudelist. Seetõttu vajab tööõigus otsustaval määral saneerimist ja ümberstruktureerimist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse