Menüü

Töötajate õiguste kaitse tööandja maksejõuetuse korral

Autor:
Number 1996/2
Lk 62-64

Kokkuvõte

Rahvusvahelisel tasandil on töötajate õiguste kaitse tööandja maksejõuetuse korral reguleeritud Euroopa Liidu 1980. aasta direktiiviga (80/987/EEC) tööandja maksejõuetuse korral töötajaid kaitsvate liikmesriikide seaduste lähendamisest ja 1992. aastal vastu võetud ILO konventsiooniga nr 173 töötajate nõudmiste kaitse kohta nende tööandja maksejõuetuse korral ning samasisulise soovitusega nr 180.

Esmakordselt käsitleti töötajate õiguslikku seisundit tööandja maksejõuetuse korral juba 1949. aastal välja antud ILO konventsioonis nr 95 töötasu kaitse kohta. Vastavalt nimetatud konventsiooni artiklile 11 on tööandja pankroti puhul või ettevõtte likvideerimisel kohtu korras selles ettevõttes töötanud isikutel privilegeeritud kreeditori seisund pankrotile või likvideerimisele eelnenud töötamise perioodi eest saadava palga suhtes ning samuti töötasu suhtes, mis ei ületa riikliku seadusandlusega kehtestatud summat. Nimetatud palk kuulub täielikule väljamaksmisele enne ülejäänud kreeditoride poolt esitatud nõuete rahuldamist, kusjuures palgavõlgnevuse tasumise järjekord teiste privilegeeritud krediitide suhtes määratakse kindlaks siseriikliku seadusandlusega [2].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse