Menüü

Kokkuvõte

1. Töövaidlusi lahendavate organite süsteem

Saksamaa töövaidluste lahendamise organite süsteem tähendab kolmeastmelist töökohtute süsteemi. Töökohtule iseloomulikuks jooneks on, et sellesse kuuluvad nii elukutselised kohtunikud kui ka kaaskohtunikud, kes valitakse töötajate ja tööandjate esindajate hulgast. Töökohtute organisatsiooni ja töökohtumenetluse erisusi üldisest tsiviilkohtumenetlusest reguleerib töökohtute seadus. *1 Töökohtud võivad oma alluvuselt kuuluda nii justiitsministeeriumi haldusalasse kui ka töö- ja sotsiaalministeeriumi haldusalasse. Ülemtöökohus kuulub töö- ja sotsiaalministeeriumi haldusalasse. Liidumaades asuvad töökohtud võivad aga olla allutatud justiitsministeeriumile, alluvusküsimuse otsustab liidumaa iseseisvalt. *2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse