Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töövõtuleping"

Valve- ja turvateenistuse õiguslik reguleerimine
Lasse Lehis
1994 7, Lk 172 - 175
Kuritegevuse kiire kasv viimastel aastatel on sundinud senisest palju enam tähelepanu pöörama nendele abinõudele, mida vara omanik saab ise oma omandi kaitseks tarvitusele võtta. On ju selge, et tunduvalt lihtsam ...
Töötegijad, kes ei ole töötajad
Gaabriel Tavits
1998 3, Lk 138 - 143
Käesolevas artiklis vaatleme kahte erinevat liiki tööd tegevaid isikuid, kes oma põhitunnustelt on sarnased töötajatega, kuid tööõigus neile ei laiene või laieneb üksnes teatud eranditega. Esimene ...
1