Menüü

Kokkuvõte


Sissejuhatus

Tööseadused sätestavad töötaja ja tööandja vastastikused põhikohustused, mis tulenevad töösuhte tekkimise aluseks oleva töölepingu mõistest. Vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (TLS) §-le 1 on tööleping töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle ettenähtud töötingimused. Töötaja kõige tähtsamaks kohustuseks on kohustus teha tööd ning tööandja kohustuseks on maksta tehtud töö eest tasu.

Lisaks põhikohustustele eksisteerivad töösuhte pooltel sekundaarsed lepingulised kõrvalkohustused. Taoliste kohustuste hulgas üheks olulisemaks on töötaja kohustus hoida tööandja äri- ja tootmissaladust ning mitte osutada tööandjale konkurentsi, sealhulgas mitte töötada tööandja loata viimase konkurendi juures. Töölepingu seaduse kohaselt on töötajal selline kohustus aga ainult siis, kui see on töölepinguga ette nähtud. TLS näeb ette ka võimaluse sõlmida kokkulepe selle kohta, et konfidentsiaalsuskohustus ja konkureerimiskeeld lasuvad töötajal ka pärast töölepingu lõpetamist, kuid seda ainult juhul, kui tööandja maksab töötajale selle kohustuse täitmise eest hüvitist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse