Menüü

Kokkuvõte

Digitaalsete vahendite kriminaalmenetluses kasutamine on toimunud juba aastakümneid ning sai alguse niipea, kui digitaalsed vahendid tsiviilkäibesse jõudsid. Nii on juba väga kaua kasutatud arvuteid kriminaalmenetluse dokumentide koostamisel. Selline digitaalsete vahendite kasutamine eraldi õiguslikku reguleerimist ei vajanud. Seejärel rakendusid digitaalsed vahendid tõendite allikana ning tõendite säilituspaigana. Mõned riigid leidsid, et need aspektid peaksid juba saama õiguslikult reguleeritud. Eesti ei ole seni e-tõendite kasutamise reguleerimist vajalikuks pidanud ning seda teemat käesolevas artiklis lähemalt ei käsitleta.

Artiklis kasutatakse digitaalsete vahendite kriminaalmenetluses kasutamise mõistet siiski märksa kitsamalt ning hõlmatakse sellega ainult digitaalsete vahendite kasutamist menetlustoimingute sooritamiseks, mis on seotud menetlejate ja menetlusosaliste vahelise suhtlusega, ning tehisintellekti kasutamist kriminaalmenetluses otsusteni jõudmisel. Autor käsitleb taolise digitaalsete vahendite kasutamise reguleeritust ning mõju kaitseõiguse teostamisele. Lisaks võrreldakse meie situatsiooni mõnede teiste Euroopa Liidu liikmesriikide situatsiooniga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse