Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Õiguskantsler"

Riigikogu liikme puutumatus
Hent Kalmo
2012 8, Lk 597 - 615
...jätmise põhiseaduspärasusest jäägu praegu kõrvale. Õiguskantsleri hinnangul on KrMS põhiseadusega vastuolus aga ka......mis jõustub selle vastuvõtmisega (KrMS § 381 lg 1). Õiguskantsleri ettepaneku arutamise korda reguleerib Riigikogu...
Õiguskantsler
Madis Ernits
2003 1, Lk 14 - 17
...tänase Eesti õiguskantsleri eelloost ja tekkeloost. Õiguskantsleri põhiseaduslikku seisundit käsitledes peatutakse õiguskantsleri......istungitel ning õiguskantsleri ja õigusriigi seostel. Õiguskantsleri põhiseaduslike funktsioonide juures käsitletakse...
Õiguskantsler
Madis Ernits
2003 1, Lk 14 - 17
...tänase Eesti õiguskantsleri eelloost ja tekkeloost. Õiguskantsleri põhiseaduslikku seisundit käsitledes peatutakse õiguskantsleri......istungitel ning õiguskantsleri ja õigusriigi seostel. Õiguskantsleri põhiseaduslike funktsioonide juures käsitletakse...
Kohaliku omavalitsuse üldaktide andmise õigus
Signe Männiste
2002 3, Lk 148 - 154
...Riigikohtule ettepaneku tunnistada see akt kehtetuks.*44 Õiguskantsler on KOV üldaktidega seotud probleemina välja toonud......esita üldakti järelevalve korras õiguskantslerile.*45 Õiguskantsleri kohusetäitja on oma Riigikogule peetud ettekandes...
Õiguskantsleri tegevuse korraldamise seaduse sünniloost
Jaak Oja
1993 2, Lk 35 - 36
...Ülemnõukogu poolt väljapakutud seaduse nimetus (“Õiguskantsleri õigusliku seisundi seadus”), kuna see ei kajastanud......kehtiva põhiseaduse 7. aprillil 1938. a. vastu võetud “Õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadusest” (RT 1938, nr. 36...
Õiguskantsleri tegevuse mõningatest garantiidest
Eerik-Juhan Truuväli
1997 9, Lk 440 - 441
...mittevastavuse osas ning 2) jõustumata välislepingute osas. Õiguskantsleri reageeringu garantiid on järgmised: ettepanek vastavale......näiteks Vabariigi President. On kaks erandit: 1) Õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadus §15 lõige 2: „kui õigustloov...
Ombudsmani arengust kaasaegseks institutsiooniks
Margus Sarapuu
1997 6, Lk 304 - 310
...rohkem parlamendi poolt antud ülesandeid. 1766 – Õiguskantslerist saab täielikult parlamendi institutsioon. Parlamendi......kontrollida ametnike, jällegi täitevvõimu ehk kuninga kätte. Õiguskantslerist saab uuesti kuninga institutsioon. 1809 – Kogu...
1