Menüü

Kokkuvõte

Riigi ja kohalike omavalitsuste teenistuses olevate ametnike tegevus on viimasel ajal hakanud üha enam avalikkuse tähelepanu köitma. Erinevatel põhjustel tulevad arutluse alla ametnike eetika, nende töö efektiivsus ja töökorraldus.

Selge on see, et uutel alustel kujuneval ametkonnal ei ole tihti täielikku arusaama oma kohast ühiskonnas ja sellest tulenevatest õigustest ja kohustustest. Samas on õige arusaama kujunemist raske ülehinnata ja kerge alahinnata, kuna ametnike tegevuses väljendub riigivõim tema kõige ehedamal ja otsesemal kujul ning see puudutab meie, Eesti Vabariigi kodanike, igapäevaseid kohustusi ja eelkõige õigusi. Aeg-ajalt võib aga tekkida konflikt riigi ehk riiki esindava ametniku ja kodaniku vahel. Konflikti põhjuseks võib osutuda teadmatus, ebakompetentsus või harvemini pahatahtlikkus. Kuid ühiskonna seisukohalt on süüdlase tuvastamisest ja tema karistamisest tähtsam konflikti lahendamine ja tulevaste konfliktide ennetamine. Selle tarbeks kasutatakse erinevaid institutsioone, mis kontrollivad ametnike tegevuse seaduslikkust ning tagavad põhiseaduse ja põhiseadusega kooskõlas olevate seadustega kodanikele garanteeritud õiguste arvestamise ametnike poolt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse