Menüü

Vene 1996. aasta kriminaalõigusreform. Lühiülevaade Vene Föderatsiooni uue kriminaalkoodeksi üldosast

Number 1998/5
Lk 235-238

Kokkuvõte

Võrdlevast karistusõigusest on Eestis suhteliselt vähe kirjutatud. Nõnda on meie juriidilises kirjanduses ka peaaegu täiesti tähelepanuta jäänud Vene Föderatsiooni uus kriminaalkoodeks, mis jõustus 1. jaanuaril 1997.*1 Mõneti on selline huvipuudus mõistetav – meil endilgi on oma karistusõiguse reformiga sedavõrd palju muresid kaelas, et suure idanaabri uue kriminaalkoodeksi uurimiseks jääb lihtsalt jõudu väheseks. Ometi peaks just käimasolev Eesti karistusõiguse reform panema meid huvi tundma kunagiste nn vennasvabariikide kriminaalseadusandluse vastu. Ülevaate omamine naaberriikides tehtust ja teoksil olevast võimaldab ka oma valikuid objektiivsemalt hinnata.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse