Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
Markus Kärner
2022 9-10, Lk 627 - 645
...olla küsitav, siis tänapäevase õigusloome kõrval saab karistusõiguse üldosa regulatsiooni vaevalt detailseks pidada. Mitmed......valitud aspekte Riigikohtu silmapaistvast rollist karistusõiguse tõlgendajana karistusseadustiku kehtivusajal. 1....
Süü
Eerik Kergandberg
2022 9-10, Lk 667 - 673
...arutluskäigud A. Soo artiklis seonduvad süüga ja ega karistusõiguses ju midagi süüst ilusamat-suuremat-tähtsamat olla......ilmunud artikliga *1 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse kaasprofessor Anneli Soo, pean Eesti õiguskorras üsnagi...
Analoogia karistusõiguses – mitte ainult keelatud
Jaan Sootak
2021 5, Lk 344 - 355
...nõuet lex stricta, mis koos lex certa’ga kehtestab karistusõiguses õigusriikliku standardina määratletusnõude. Analoogiaga......nõuet lex stricta, mis koos lex certa’ga kehtestab karistusõiguses õigusriikliku standardina määratletusnõude. Nagu...
Krestomaatiline käsitus haldussunnist ja haldustrahvid
Indrek Koolmeister
2020 4, Lk 231 - 241
...haldusõiguslik, vaid seondub nii riigiõiguse kui ka karistusõigusega. Õige on nending, et piirid karmistuvate haldussanktsioonide......õigussüsteemis kuni 2002. aasta septembris rakendunud karistusõiguse reformini. Viimase tulemusena asendati haldusõigusrikkumised...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»