Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Faktilise ühingujuhi karistusõiguslik vastutus
Marko Kairjak
2011 7, Lk 540 - 547
...kinnitamisega osanike poolt. *6 Tagasi tulles karistusõiguse juurde, on otsuses 3-1-1-12-03 Riigikohtu kriminaalkolleegium......juhul peaks faktilise ühingujuhtimise jaatamiseks karistusõiguses piisama vaid sedastamisest, et isik tegutseb endiselt...
Varalise kahju mõiste
Wolfgang Joecks, Jaan Sootak
2011 4, Lk 257 - 270
...Keskne küsimus on, kas saab rääkida varalisest kahjust karistusõiguses, kui tsiviilõigus seda eitab ning vastupidi, kas......Keskne küsimus on, kas saab rääkida varalisest kahjust karistusõiguses, kui tsiviilõigus seda eitab ning vastupidi, kas...
Karistusseaduse mõistest: omad, manulised ja lapulised
Jaan Sootak
2011 1, Lk 59 - 67
...seda olev väärteokoosseis. Muud õigusaktid sisenevad karistusõigusesse ainult nendes olevate väravate kaudu, praktiliselt......karistusseaduse tagasiulatuv jõud on omad, kes lubava manulisi karistusõiguse mängumaale. Näiteks välisviitelise koosseisu kaudu...
Karistusõiguse suund – ülekriminaliseerimine?
Timo Reinthal
2010 10, Lk 740 - 750
...elanikkonnast suure osa isikute karistatud olemine, karistusõigusega ühiskonnaelu ülereguleerimine või veel midagi? Neile......esinevaid tendentse eesmärgiga anda esialgne hinnang karistusõiguse rollile õiguspärase käitumise tagamisel ning karistuspraktikale...
Karistusjärgse kinnipidamise rakendamine
Merli Paddar
2010 6, Lk 411 - 417
...lisaülesanne analüüsida õigushüve olulisust. Märkimisväärne on, et Eesti karistusõiguse kohaselt ei tohi kohtunik korduvarvestamise keelu......lk 536. *7 S. Lind. Võimalik uus instituut Eesti karistusõiguses – julgestusvangistus. Vanglate ja kriminaalhoolduse...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
...õigusvastast põhitegu (KarS § 22 lg‑d 1–3). Meie karistusõigusest võib siin tuua näite, kus juriidilisest isikust maksukohustuslast......karistuse mõistmise eelduseks on kahtlemata vastavate karistusõiguse sätete järgimine. Konkreetse karistusmäära valik,...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»