Menüü

Kokkuvõte

Õigussüsteemi terviklikkuse põhimõttest tulenevalt on soovitatav, et kogu õiguskord tervikuna ja iga õigusharu eraldi võetuna kasutaksid ühte mõistet ühtemoodi, ühetaoliselt. See on üks eeldusi, mis tagab õiguse ja õigusharu kui terviksüsteemi toimimise. Karistusõigus on seni püüelnud ühetaolise mõistekasutuse poole. Kommenteeritav otsus kaldub siiski ühetaolise mõistekasutuse nõudest kõrvale. Artiklis selgitatakse karistusseadustiku § 266 (omavoliline sissetung) koosseisutunnuste – valdus, võõras asi, sissetungimise ebaseaduslikkus – käsitlust kommenteeritavas Riigikohtu otsuses. Lisaks peatutakse süülise hädaseisundi olemusel ja selle õiguslikel tagajärgedel ning juhitakse tähelepanu sellele, et Riigikohtu kommenteeritav lahend avardab oluliselt hädakaitseseisundit põhjustava ründe mõistet.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse