Menüü

Kokkuvõte

Artiklis käsitletakse nii tsiviilõiguslikku kui ka karistusõiguslikku kahju mõistet, kuid üksnes seoses varalise kahjuga, mida kannab füüsiline või juriidiline isik. Keskne küsimus on, kas saab rääkida varalisest kahjust karistusõiguses, kui tsiviilõigus seda eitab ning vastupidi, kas karistusõiguslik kahju puudub, kui tsiviilõigus näeb samas asjas ette kahju hüvitamise. Eestis on aktuaalne küsimus, kuidas mõjutab tehingu tagasitäitmise võimalus kahju olemasolu. Autor käsitleb vaieldavaid kaasusi, mis pärinevad Eesti kohtupraktikast, kuid enne peatutakse sarnastel probleemidel Saksamaal.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse