Menüü

Kokkuvõte

20. sajandi alguseks oli Tsaari-Venemaal (seega ka praegustel Eesti aladel) tekkinud olukord, kus kehtisid mitu kriminaalseadustikku. Samal ajal kehtinud seadustikud ei vähendanud karistusõiguse lahkhelisid ega järjekindlusetuse probleemi, vaid hoopiski suurendasid dissonantsi. Seadustike ühtlusetus nõrgendas rahva õigustunnet ning eitas riigi õiguslikku korda.

Käesolevas artiklis tutvustatakse 20. sajandi alguses kohaldatud kriminaalseadustikke, nende kasuistlikke koosseise ja karistusi. Ühtlasi antakse ülevaade nendes sätestatud usuvastaste süütegude koosseisude rakendamisest. Analüüsiks on valitud tsaariaegse Tallinna Ringkonnakohtu lahendid ajast, kui kehtisid samaaegselt vana ja uus nuhtlusseadustik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse