Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslikud põhimõtted
Paavo Randma
2000 5, Lk 312 - 319
...alusel saaks rääkida juba kujunevast EÜ iseseisvast karistusõigusest. Nagu ilmneb, on Euroopa Kohus, vaatamata teoorias......alusel saaks rääkida juba kujunevast EÜ iseseisvast karistusõigusest. Nagu ilmneb, on Euroopa Kohus, vaatamata teoorias...
Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
Sissejuhatus Tallinna vanemprokurör lõpetas oma 15. märtsi 2000. aasta määrusega osaliselt kriminaalasja nr 98110537. Erinevalt sadadest teistest kriminaalasjadest, mille lõpetamine kajastub ainult õiguskaitseorgani ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5