Menüü

Kokkuvõte

I. Karistusteooria ja riigi karistusvõim

Kriminaalõiguse aluseks olevast kahest põhikategooriast – kuriteost ja karistusest – on esimene küll primaarne, kuid ainult kausaalses, mitte kriminaalõiguse määratlemise mõttes. Väidetakse nimelt, et just karistus on kriminaalõiguse algmõiste ning et kriminaalkaristus kirjeldab rahva kultuuritaset ning ühiskonna tugevust ja püsivust kõige enam. *2 Kui kriminaalõigust mõista karistusõigusena, siis tuleb vahet teha kahesugusel kriminaal- ehk karistusõigusel, ius poenale’l ja ius puniendi’l.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse