Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariik sai Eesti NSV-st päranduseks nõukogude okupatsioonirežiimi ohvrite rehabiliteerimise umbsõlme harutamise.

Enne Eesti taasiseseisvumist lähtuti kohtuväliselt ja nõukogude kohtute, peaasjalikult sõjatribunalide*1 poolt alusetult süüdi mõistetud isikute rehabiliteerimisel okupatsiooni tingimustes vastuvõetud Eesti NSV 7. detsembri 1988. a seadusest kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940-1950-ndail aastail (RT 1988, 52, 754), seejärel Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 19. veebruari 1990. aasta seadlusest kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimisest (RT 1990, 7, 85).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse