Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Omandireform"

(Re)privatiseerimine Saksamaal 1990-1992
Andrus Miilaste
1993 1, Lk 15 - 17
Võttes aluseks Saksamaa kogemused võib (re)privatiseerimise protsessi vaadata vähemalt kolmelt tasandilt: 1) protsessi mõju nn. vanadele liidumaadele; 2) reprivatiseerimine nn. uutes liidumaades ...
Superficies solo cedit: Balti eraseaduse taasärkamine
Jaan Erelt
1994 7, Lk 164 - 165
...omandireformi aluste ja vara tagastamise korra tundmisest. Omandireformi aluste seaduse (edaspidi ORAS, RT 1991, 21, 257 jj......omandireformi aluste ja vara tagastamise korra tundmisest. Omandireformi aluste seaduse (edaspidi ORAS, RT 1991, 21, 257 jj...
Külas Saksamaa juristidel
Viive Varblas
1995 8, Lk 365 - 366
11.–14. oktoobrini oli 27 juristil Eestist võimalus külastada Saksamaa Liitvabariiki ja tutvuda juristide tööga Mecklenburg–Vorpommerni liidumaal. Külastasime kolme linna: Hamburgi, Schwerini ja Lübeckit ...
Riigikohtu 2001. aasta praktika haldusmenetluse valdkonnas
Ivo Pilving
2002 2, Lk 106 - 120
...menetlusosalise ja haldusorgani kohustuste vahekorrast. Omandireformi õigusaktid panevad õigustatud subjektile kohustuse......üheaegselt lõpliku vara tagastamise otsusega.*64 Omandireformi praeguses faasis ei ole enam mõistlik seda praktikat...
1