Menüü

Kokkuvõte

11.–14. oktoobrini oli 27 juristil Eestist võimalus külastada Saksamaa Liitvabariiki ja tutvuda juristide tööga Mecklenburg–Vorpommerni liidumaal. Külastasime kolme linna: Hamburgi, Schwerini ja Lübeckit. Meie reis algas 11. oktoobri hommikul lennuga Hamburgi. Sealses lennujaamas ootas meid Eestist saabunud buss, mis meid kesklinna viis. Seejärel tegime lühikese linnaekskursiooni. Norrast pärit giidi saatel sõitsime ümber suure järve, mille ääres asusid välisriikide saatkonnad ja mõned miljonäride villad. Käisime ka linna raekoja juures, mida parasjagu restaureeriti. Saime teada, et Hamburgis elab 1,7 miljonit elanikku, et ühe kolmandiku linna territooriumist moodustavad pargid ja haljasalad ning teise kolmandiku – nn. veeosa – 23 kanalit. 70 % Hamburgist purustati sõja ajal, mistõttu enamik ehitistest on sõjajärgsel ajal püstitatud.Käesoleval ajal on Hamburg suur tööstus– ja sadamalinn, kust muuhulgas käib läbi näiteks üle 800.000 tonni kohvi aastas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse