Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Hea lugeja!
Aaro Mõttus, Antero Habicht
2019 2, Lk 81 - 81
Käesolev Juridica number on pühendatud Eesti demokraatia kesksele institutsioonile – Riigikogule. Initsiatiiv sellise väljaande kokkupanekuks tuli Riigikogu Kantseleilt ja oli ajendatud asjaolust, et 23 ...
Hea lugeja!
Gaabriel Tavits
2019 1, Lk 1 - 1
Sa hoiad käes järjekordset Juridica numbrit. Mitme hea aastakümne jooksul on see olnud kõrgetasemeline eestikeelne õigusteaduslik ajakiri. 2019. aasta on rahvusülikooli juubeli­aasta ning seda enam ...
Rahvusvaheline õigus

2018 10, Lk 791 - 791
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Head lugejad!
Kersti Kerstna-Vaks
2018 9, Lk 601 - 602
Eesti Vabariigi 100. aastapäev on oluline tähtpäev ka meie kohtutele. Koos riigiga tähistavad Tartu ja Tallinna ringkonnakohtud apellatsioonikohtutena oma loomise 100. ja taasmoodustamise 25. aastapäeva ...
Mente et corde
Lavly Perling
2018 8, Lk 517 - 518
Eelmisel aastal mõtisklesime, missugust pealkirja peaks kandma prokuratuuri ajaloost jutustav näitus. Üks koostööpartner tegi meile ilusa kingi juhtlausega „100 aastat inimeste kaitsel“. Tore, et meid ...
Karistusõigus

2018 8, Lk 601 - 601
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Hea lugeja!
Janno Lahe
2018 7, Lk 445 - 445
Mul on väga hea meel juhatada sisse Juridica kindlustusõiguse erinumber, milles sisalduvad artiklid käsitlevad nii kindlustusõiguse baasküsimusi kui ka spetsiifilisemaid teemasid. Alustuseks tuleb ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2018 6, Lk 373 - 373
Käesolevaga jõuab teieni traditsiooniline tudenginumber või siis õigemini – number, mis sisaldab õigusteaduskonnas kaitstud magistritööde pinnalt kirjutatud artikleid A. D. 2018. Protseduur selliste ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2018 5, Lk 297 - 297
Naisterahva üks olulisim oskus pidavat olema oskus oodata. Selles mõtteteras on nii ajaline mõõde – ära kiirusta! –, tegevuslik mõõde – alati ei pea olema aktiivne –, kui ka psühholoogiline mõõde – säilita ...
Hea lugeja
Mari Ann Simovart
2018 4, Lk 221 - 221
Käesolevas Juridica numbris pakuvad neli artiklit riigihankeõiguse teemal huvitava läbilõike valdkonna probleemistikust, mis osalt on eriomane vaid uuele riigihangete seadusele, osalt aga aegumatu. Uuele ...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»