Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Notariaat"

Isikliku kasutusõigusega seotud probleeme
Rein Tiivel
2012 1, Lk 31 - 41
2003. aastal vastu võetud muudatustega sätestati asjaõigusseaduses isikliku kasutusõiguse ülekantavuse võimalus. Autori hinnangul ei ole see õiguskindlusele kasuks tulnud ja kinnistusraamatusse jõudnud ...
Notari ametiteenused ning notar vahekohtunikuna
Tarvo Puri
2011 6, Lk 452 - 457
Notariameti pidamine ja notarina tehingute tõestamine on Euroopa õigusruumis traditsiooniliselt olnud rangelt reglementeeritud ja oluliste piirangutega, lisaks seotud keeluga pidada samal ajal muid ameteid ...
Juhtimine Eesti notaribüroodes
Kristina Piilik
2011 6, Lk 468 - 475
Pea kõik inimesed puutuvad ametikohast hoolimata vähemal või rohkemal määral kokku kohustustega, mis on seotud juhtimisega. See kehtib ka erialaspetsialistide puhul. Kahjuks ...
Külas Saksamaa juristidel
Viive Varblas
1995 8, Lk 365 - 366
11.–14. oktoobrini oli 27 juristil Eestist võimalus külastada Saksamaa Liitvabariiki ja tutvuda juristide tööga Mecklenburg–Vorpommerni liidumaal. Külastasime kolme linna: Hamburgi, Schwerini ja Lübeckit ...
Notarite koda aastail 1995/1996
Kaia Savisto
1996 5, Lk 248 - 249
1. novembril 1993 jõustus Eesti Vabariigi notariaadiseadus, mis kujundas ümber kogu notariaadisüsteemi. Endise riikliku notariaadi asemele tekkis vaba notariaat, milles notar on vabakutselise riigiametniku ...
Notarite Koja tegevus 1996./97. aastal
Kaia Savisto
1997 10, Lk 524 - 525
Notarite Koja tegevusest 1996. aastal tehti kokkuvõtteid käesoleva aasta 21.-22. märtsil Tartus toimunud Notarite Koja aastakoosolekul, kus seati eesmärke ka järgmiseks tegevusaastaks. Notarite Koja ...
Kes on õigusnõustaja?
Virgo Saarmets
2002 2, Lk 121 - 125
Hetkel puuduvad Eestis igasugused nõuded väljaspool Eesti Advokatuuri ja Notarite Koda õigusteenuse osutamisega tegelevate isikute kvalifikatsioonile, mis ei taga kvalifitseeritud ja usaldusväärse õigusabi ...
Eesti õigussüsteemi taastamine
Paul Varul
1999 1, Lk 2 - 4
Olles pidamas justiitsministeeriumi 80-ndat aastapäeva, juubelisünnipäeva, kuna 80 aastat tagasi asutati kohtuministeerium, ja rääkides Eesti õigussüsteemi taastamisest, oleme omapärases olukorras, ...
Tõestamisest tõestamisseaduses
Raul Joamets
2001 10, Lk 679 - 684
14. novembril 2001 võttis Riigikogu vastu Justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud tõestamisseaduse. *1 Tõestamine, mis moodustab olulise osa notarite ametitoimingutest, on senini reguleeritud üksnes ...
1  2  järgmine lehekülg»