Menüü

Riigivastutus ilma riigi vastutuseta: notari, kohtutäituri ja vandetõlgi isiklik ametivastutus Euroopa õiguse ja riigiõiguse vaatepunktist

Autor:
Number 2006/9
Lk 601-611

Kokkuvõte

Eestis on notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid iseseisvad avaliku võimu kandjad, kes vastutavad oma ametikohustuse süülise rikkumisega tekitatud kahju eest isiklikult. Isikute õiguste kaitse tagamiseks on notaritele ja kohtutäituritele kehtestatud vastutuskindlustuslepingu sõlmimise kohustus, kuid kummagi ametikandja vastutuskindlustusleping ei kata kogu ametivastutust. Vandetõlkide puhul kindlustuslepingu nõue hiljuti kaotati, mistõttu nemad vastutavad üksnes oma isikliku varaga.

Kuigi vastutusjuhtumite arv kasvab, ei ole seni veel teateid selle kohta, et mõni kannatanu oleks hüvitiseta jäänud. On siiski vaid aja küsimus, kui mõnele kannatanule on tekkinud kahju, mida kindlustusleping ei kata ning mida ka ametikandja ei ole suuteline hüvitama. Sellised juhtumid ei oleks õigusriigi seisukohalt vastuvõetavad ning annaksid avalikkuse silmis kogu ameti usaldusväärsusele valusa hoobi.

Artiklis uuritakse, kas ja millistel tingimustel võib riik asendada oma vastutuse füüsilisest isikust avaliku võimu kandja vastutusega ning kuivõrd see on notari, kohtutäituri ja vandetõlgi puhul sisuliselt põhjendatud. Samuti juhitakse tähelepanu nende ametikandjate vastutust tagavate mehhanismide puudulikkusele ning tehakse ettepanekuid senise regulatsiooni täiustamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse