Menüü

Asutamisvabadus Euroopa Ühenduse õiguses: kohaldatavus ladina notariaadile

Autor:
Number 1999/7
Lk 335-341

Kokkuvõte


1. Sissejuhatus

1993. aastal, mil Eestis jõustus notariaadiseadus (RT I 1993, 45, 640; 1998, 30, 411), lülitus Eesti notariaat mandri-euroopa õiguskultuuris tunnustatud notariaadisüsteemi ehk nn ladina notariaati. Ladina notariaati iseloomustavad kaks organisatsioonilist vormi: esiteks, notariamet kuulub vabade elukutsete hulka*1, ning teiseks, notar on sõltumatu riigiametnik.*2

Liitumisel Euroopa Liiduga peab Eesti olema informeeritud ladina notariaati puudutavatest probleemidest ja võimalikest arengusuundadest Euroopa Liidus. Kõige aktuaalsemaks ladina notariaati mõjutavaks küsimuseks Euroopa Ühenduse õiguses on Euroopa Ühenduse asutamislepinguga (edaspidi EÜ leping) tagatud isikute liikumisvabadus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse