Menüü

Kokkuvõte

Eesti on olude sunnil olnud kogu iseseisvusaja, rääkimata annektsiooniperioodist, Vene kriminaalõiguse mõjusfääris. Meenutagem. 9. novembril 1918 tunnistati Eesti Vabariigi territooriumil maksvaks Vene 1845. aasta kriminaalseadustik (nn nuhtlusseadus) ja osad Vene 1903. aasta kriminaalseadustikust (nn uus nuhtlusseadus). 1921. aasta avaldas Riigikogu soovi, et Vene 1903. aasta kriminaalseadustik meie olude kohaselt ümber töötataks ja eesti keeles maksma pandaks. Selleks otstarbeks moodustatud komisjon töötas 12. märtsist 1922 kuni 17. detsembrini 1924. Jaanuaris 1925 esitati eelnõu Riigikogule. Riigikogu menetles eelnõud neli aastat ning seejärel kulus veel mitu aastat kuni seadustik 1. veebruaril 1935 kehtima hakkas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse