Menüü

Karistusõiguse üldosa koht õigussüsteemis. Riigikohtu üldkogu otsus 3-1-1-88-07 ja kriminaalkolleegiumi otsus 3-1-1-32-08

Autor:
Number 2008/5
Lk 338-341
Sulge

Sisenege veebiväljaandesse