Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Kuidas mõista kohut kohtuniku üle?
Ele Liiv
2016 7, Lk 510 - 519
Kohtunikud ei ole tänapäeval seotud üksnes kohtupidamise kui oma põhitööga. Loo autor kuulub alates 1. jaanuarist 2015 kolme aasta jooksul Euroopa Patendiameti suure apellatsioonikoja välisliikmete hulka ...
Kas õigusemõistmine on üksnes õiguse mõistmine?
Janar Jäätma
2016 2, Lk 75 - 86
...avamata on raske üheselt öelda, kas mingi ülesanne on õigusemõistmine või mitte. Samas, õigusemõistmise mõiste ja olemuse......analüüsitakse õigusemõistmist kolme mõiste määratluse kaudu: õigusemõistmine formaalses mõttes, õigusemõistmine materiaalses mõttes...
Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas
Madis Ernits
2010 9, Lk 666 - 686
Iga tõlgendamine on millestki arusaamine, millegi mõtestamine. Nii seaduse kui ka põhiseaduse tõlgendamine on normiteksti mõttest arusaamine, mille käigus asendatakse teksti mitmetimõistetavus argumentide ...
Kohtuhaldus kohtute seaduse eelnõu järgi
Uno Lõhmus
2010 2, Lk 75 - 85
...piisavad järelevalvevolitused, et tagada korrakohane õigusemõistmine nii ringkonnakohtus kui ka selle ringkonna esimese......Eelnõu § 2 lõikes 6 antud definitsiooni järgi on õigusemõistmine korrakohane, „kui see on aus ja objektiivne, tagab...
15 aastat riigikohtunike eriarvamusi
Julia Laffranque
2009 8, Lk 536 - 539
Eriarvamuste esitamise praktikast Riigikohtus saab rääkida eeskätt alates taasiseseisvumisest. Tänapäeva Eestis on kohtunikel võimalik eriarvamusele jääda ja riigikohtunikud on seda võimalust ka päris ...
Kohtud kui poliitilised institutsioonid
Taavi Annus
2007 9, Lk 599 - 607
Artikkel otsib vastust küsimusele, milliseid kitsendusi põhiseaduskohtud reaalselt parlamendile ning teistele avaliku võimu kandjatele seavad ja seada suudavad. Autori lähenemisnurk ei ole normatiivne ...
Teenistuslik järelevalve kohtunike üle
Gea Suumann
2006 3, Lk 183 - 192
Õigusemõistmine sõltumatu kohtu poolt on põhiõigus, mis on sätestatud mitmes rahvusvahelises inimõigusalases dokumendis. Ka Eesti Vabariigi põhiseaduse § 4 sätestab, et Riigikogu, Vabariigi Presidendi ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»