Menüü

Kokkuvõte

Alates 1. jaanuarist 2006 töötavad Riigikohus analüütikud. Praeguse seisuga on kokku koostatud 37 analüüsi, mis hõlmavad õiguse eri valdkondi. Analüüsid avaldatakse Riigikohtu kodulehel rubriigis „Analüüsid“. Analüüside alusel on avaldatud artikleid Juridicas ja Riigikogu Toimetistes. Uurimistegevus on reeglina valdkonnapõhine – eraldi koostatakse analüüse eraõiguse, karistusõiguse, haldusõiguse ja põhiseaduslikkuse järelevalve valdkonnas. Samas on osas analüüsidest käsitletud ka mitut õigusvaldkonda hõlmavaid probleeme (nt eraõiguse normide kohaldamist Riigikohtu halduskolleegiumi poolt, kahju hüvitamise normide kohaldamist halduskohtus ja kriminaalasju lahendavas kohtus).

Artiklis vaadeldakse kohtupraktika sellise analüüsimise eesmärke, miks see on korraldatud just Riigikohtu juures ning kas Riigikohtu juures toimuv kohtupraktika analüüs on teiste riikidega võrreldes midagi unikaalset. Lisaks uurib autor, kas ja kuidas erineb Riigikohtus tehtav kohtupraktika analüüs ülikooli juures toimuvast teadustegevusest ja kas kohtupraktika analüüs on õiguse allikas. Lõpetuseks peatutakse sellel, milline on kohtupraktika analüüsi seis praegu ning kuidas võiks autori arvates minna edasi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse