Menüü

Kokkuvõte

Aeg-ajalt tuleb ette, et mõni kinnistusraamatut pidav kohtunikuabi teeb taotletava kinnistusraamatukande asemel hoopis vahemääruse, milles ta juhib avalduse esitaja tähelepanu kande tegemise takistusele ja kohustab selle kõrvaldama. Osa avaldajaid arvestavad kohtunikuabi selgitusi ja muudavad kandeavaldust, teised aga esitavad vahemääruse peale määruskaebuse. Reeglina kohtunikuabi määruskaebust ei rahulda ja esitab selle lahendamiseks maakohtu kohtunikule. Kui ka maakohtu kohtunik määruskaebust osaliselt või täielikult ei rahulda, peab ta selle edastama ringkonnakohtule. Nii maa- kui ka ringkonnakohtu juhised on kohtunikuabile kohustuslikud.

Artiklis peatutakse paaril sellisel kaasusel, kus kohtunikuabi tegi vahemääruse, avaldaja esitas määruskaebuse ja maa- või ringkonnakohus otsustas kaebuse rahuldada. Ühes vaatluse all olevas kaasuses taotleti hoonestusõiguse omanikule langemise tagamiseks kinnistusraamatusse eelmärke tegemist, ning teises kinnisasja valdamise ja kasutamise kokkuleppe märkimist kinnistusraamatusse. Põgusalt peatutakse ka küsimusel, kas kinnistamine on toiming, mida peab tegema kohus.
 


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse