Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Eesti kohtunike käitumisreeglid

1994 9, Lk 226 - 227
Silmas pidades, et kohtunike erapooletus, sõltumatus ja ausameelsus peavad õigusriigis olema tingimusteta tagatud, arvestades, et Eesti peab järgima maailmas välja kujunenud ausa õigusemõistmise põhimõtteid ...
Kohtupretsedendist
Rait Maruste
1994 5, Lk 116 - 117
Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et Riigikohus on kassatsioonikohus. Klassikaline (mitte nõukogude) kassatsiooni mudel tähendab lõpliku kohtuotsuse või määruse tühistamist asjaosalise kaebuse põhjal ...
Kas hääli peaks kaaluma või lugema?
Raul Narits
1994 3, Lk 66 - 68
(seoses iseseisva Eesti õiguskorra tekkelooga) „Hääli peaks kaaluma ja mitte lugema“ – nii on arvanud Schilleri „Demetriuse“ üks tegelastest. Draama esimeses vaatuses kuulutab vürst Sapieha Poola ...
Jurisprudentsi põhijoontest
Raul Narits
1995 9, Lk 378 - 380
Jurisprudents on vanim õigusteadus Õigusteadus on koguv mõiste. Ta koosneb sisult erinevatest, kuid samas lähedastest teadustest. Nendeks on õiguse filosoofia, õiguse ajalugu, jurisprudents ja õiguse ...
Kohtupretsedendist
Raul Narits
1995 9, Lk 380 - 382
I Probleem Viimasel ajal kohtab suhteliselt regulaarselt kirjasõnas ja vahetul suhtlemisel arvamust selle kohta, et Eesti õiguskord peaks seadustama pretsedendi. Sagedamini peetakse silmas kohtulahendile ...
Eesti kohtusüsteemi juhtimise korrastamise kava
Rait Maruste
1995 5, Lk 199 - 205
...„Tõeline õigusemõistmine on hea valitsuse kindlaim tugisammas“ (G. Washington......lõpule viidud kohtureformi esimene etapp. „Tõeline õigusemõistmine on hea valitsuse kindlaim tugisammas“ (G. Washington...
Kohus see on kohtunik...
Andra Pärsimägi
1996 8, Lk 391 - 396
...vaatab läbi, arutab ja otsustab tsiviilasju. Mis on õigusemõistmine? Vastamisel võtan aluseks prof Uluotsa sellekohase...... Asja teeb keerukamaks käibearusaam, mille kohaselt õigusemõistmine ja ka asja arutamine (läbivaatamine) tähendavad mingit...
Eesti juristid külastasid Londonit
Viive Varblas
1997 4, Lk 203 - 206
1996. aasta oktoobrikuus oli Eesti juristide grupil võimalus külastada Suurbritannia pealinna Londonit. Nagu heaks traditsiooniks on saanud, korraldas reisi Eesti Juristide Liit ja seekord koos Inglise ...
Mitu kõrgemat kohut on Riigikohtus?
Jaak Kirikal
1998 10, Lk 527 - 531
Küsimuse ajendiks on riigikohtunik Lea Kalmu eriarvamus Monika Mägi süüdistusasjas*1 ja Riigikohtu esimehe Rait Maruste eriarvamus Enno Tammeri süüdistusasjas.*2 Riigikohtunik Lea Kalm püstitas küsimuse ...
Kohtunikuõigus
Meris Sillaots
1998 5, Lk 238 - 241
Ilmselt igaüks meist on ühel või teisel moel seisnud õigusliku probleemi ees, millele seadus kas ei anna üldse vastust või kui annab, siis on see ebatäiuslik, vastuoluline või ebaõiglane. Vaevalt ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»