Menüü

Kokkuvõte

„Tõeline õigusemõistmine on hea valitsuse kindlaim tugisammas“

(G. Washington)

Annotatsioon:

Eesti Vabariigi põhiseaduses, kohtute seaduses, kohtuniku staatuse seaduses, Eesti Vabariigi kohtute ja nende koosseisude ning maa– ja linnakohtute kohtukaasistujate arvu kindlaksmääramise seaduses ning menetlusseadustikes ettenähtud kohtusüsteem ja selle tegevuse alused on aastatel 1992-1994 toimunud kohtureformi käigus põhiliselt realiseeritud. Sellega on lõpule viidud kohtureformi esimene etapp.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse