Menüü

Kokkuvõte

Ilmselt igaüks meist on ühel või teisel moel seisnud õigusliku probleemi ees, millele seadus kas ei anna üldse vastust või kui annab, siis on see ebatäiuslik, vastuoluline või ebaõiglane.

Vaevalt keegi meist usub, et on võimalik koostada täiuslikke seadustekogusid. Pigem on levinud arusaam, et seadusandja ei suuda küllalt kiiresti ja täpselt tabada sotsiaalset tegelikkust ja selle dünaamikat ning siit tulenevad ka puudused tegeliku elu õiguslikul reguleerimisel. Seda esiteks.

Teiseks oleme sageli kokku puutunud probleemidega, mis seonduvad õigustekstidest arusaamisega. Täpsemalt öeldes oleme pidanud tõdema, et keele kui infovahendaja võimalused sotsiaalsete probleemide ja nende lahendamise reeglite adekvaatseks käsitamiseks ja edastamiseks on piiratud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse