Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Loovusest ja tõhususest kohtunikutöö näitel
Ele Liiv
2024 3, Lk 183 - 194
Möödunud aastal korraldati Tallinna Ringkonnakohtus hiljuti tööd alustanud kohtunikele inspiratsiooniseminar. Kaks staažikamat kolleegi ja väljastpoolt tulijana vandeadvokaat arutlesid ootuste üle kohtutele ...
Tehisintellekt kohtumenetluses
Meelis Eerik
2024 2, Lk 122 - 136
2023 oli aasta, mil tehisintellekt jõudis massidesse. Kiire areng jätkub ka käesoleval aastal. Kahtlemata jõuab tehisintellekt ka kohtumenetlusse, sest kohtumenetluse areng ei ole lahus ühiskonna arengust ...
Õigusemõistmine – mitte pelgalt õiguse mõistmine
Sten Lind
2023 9, Lk 695 - 705
...või keegi, kes puhub õigusele hinge sisse Termin „õigusemõistmine“ näib osutavat sellele, et kohtuasja lahendamisel...... Faktiliste asjaolude tuvastamine – kas mitte päris õigusemõistmine? Selleks, et õigust saaks õigesti kohaldada, peab...
Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
Markus Kärner
2022 9-10, Lk 627 - 645
1. septembril 2022 möödus 20 aastat karistusseadustiku jõustumisest. Karistusseadustiku eeskujudeks võeti Prantsusmaa 1994. aasta Code Pénal ning Saksamaa 1975. aasta Strafgesetzbuch. Karistusseadustiku ...
Acte clair’i doktriin: kas ka ise clair?
Mart Parind
2021 10, Lk 746 - 755
Riigikohtu kodulehe andmeil on Eesti kohtud seisuga 26. november 2021 esitanud Euroopa Kohtule 35 eelotsusetaotlust. Kui Eesti kui n-ö noore liikmesriigi kohtute praktikas on Euroopa Kohtuga konsulteerimine ...
Kohtute rahastamine: vajadus selgema lähenemise järele
Astrid Asi
2021 6, Lk 467 - 471
...toimimisele (eri kriteeriumite arvestuses annab tõhus õigusemõistmine Eesti üldisest keskmisest näitajast kõrgema tulemuse......keskmisest näitajast kõrgema tulemuse: keskmine 78,2; tõhus õigusemõistmine 80,8). Kui soovime hoida õigusemõistmise tõhusust...
Poliitika ja õigus
Indrek Koolmeister
2020 3, Lk 159 - 162
Vaidlused poliitika ja õiguse vahekordade üle kord tõusevad, kord vajuvad. Ka pingelises olukorras võitluses pandeemiaga kerkivad riigi toimimise põhimõtted päevakajaliseks. Seda eriti meie konstitutsionalismi ...
Kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas
Villu Kõve
2019 9, Lk 711 - 717
... Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu õigusemõistmine ning inimeste põhiõiguste kaitse. Oleme täisväärtuslik...... Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu õigusemõistmine ning inimeste põhiõiguste kaitse. Oleme täisväärtuslik...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»