Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi kontinuiteet ja selle säilimise põhjused rahvusvahelises õiguskorras *1

1. Lühiülevaade Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse sünnist ja tegevusest

13. jaanuaril 2000 tähistati Tartus pidulikult professor Jüri Uluotsa 110. sünniaastapäeva. Teatavasti oli professor Uluotsal keskne roll 1944. aasta septembri sõjatules ette võetud Eesti Vabariigi taastamise katses. *2 NSV Liitu küüditatud Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi asetäitjana tegi J. Uluots kui Eesti Vabariigi viimane legitiimne peaminister Otto Tiefile ülesandeks moodustada uus vabariigi valitsus. Kuigi 1944. aastal ei õnnestunud Eesti Vabariiki de facto taastada *3 , oli J. Uluotsa, O. Tiefi, J. Pitka jt vabariigi taastamise katsel suur tähtsus: nii suudeti välismaailmale veelkord tõestada, et Eesti oli okupeeritud ning mitte NSV Liiduga vabatahtlikult liitunud riik. *4

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse