Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigiõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud
Hent Kalmo
2015 2, Lk 71 - 76
Eelmisel aastal möödus kümne aastat Eesti astumisest Euroopa Liitu. Selle aja jooksul on kõik juristid, ükskõik millise valdkonnaga nad ka ei tegeleks, täheldanud Euroopa Liidu õiguse mõjusid. Käesolevas ...
Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist
Madis Ernits
2015 2, Lk 77 - 87
...võimalustest. Ühe õiguskorra raames eksisteerivad printsiibid kehtivad alati. Printsiipide kollisiooni lahendamise......tõdemusega, et kuna enamik põhi­õigusi on ka Kalmo järgi printsiibid ja põhiseaduse § 35 printsiibilist normistruktuuri...
Avalik huvi kui määratlemata õigusmõiste
Kadriann Ikkonen
2005 3, Lk 187 - 199
Avaliku huvi mõistet kasutatakse juriidilises argumentatsioonis küllalt tihti, kuid vähesed juristid on üritanud põhjalikumalt lahti mõtestada selle mõiste tegelikku sisu. Ka tuntud õigusteadlaste hulgas ...
Mida teha põhiseadusega?
Uno Lõhmus
2005 2, Lk 75 - 83
...põhiseaduse selline muutmine pole kooskõlas Eesti riigiõiguse praktika ja põhimõtetega ning võib tulevikuks luua...
Humanitaarne interventsioon
René Värk
2003 2, Lk 127 - 137
ÜRO põhikirjaga on kehtestatud rahvusvahelises õiguses üldine ja tingimusteta sõjalise jõu kasutamise ning sellega ähvardamise keeld. Samas on pärast Teise maailmasõja lõppu korduvalt tõusetunud küsimus ...
Kontinuiteet ja actus contrarius printsiip
Raul Narits
1993 5, Lk 107 - 107
Kõikide kehtinud õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on esmapilgul kaks teineteisele vasturääkivat printsiipi. Ühelt poolt kehtib põhimõte, et ...
Haldus ja õigus Eestis
Taavi Annus
1999 7, Lk 314 - 320
...Sisuliselt on kaetud kõik rahvusvaheliselt tunnustatud printsiibid, mis halduse tegevusele seatud on.*27 Teatud põhiseaduslikud...
Sõnavabadus ja selle piirid
Rait Maruste
2001 1, Lk 14 - 22
Euroopa inimõiguste konventsioon (edaspidi Konventsioon) on rahvusvaheline leping ning esimene, mis tuleks selgeks teha, on selle õigusakti asend ja tähendus Eesti õiguses. *1 Eesti siseriikliku õiguse ...
1  2  järgmine lehekülg»