Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

3. augustit 2001 võib pidada tähelepanuväärseks daatumiks rahvusvahelise avaliku õiguse arengus: Genfis oma istungjärke pidav Rahvusvahelise Õiguse Komisjon (ingl k International Law Commission; edaspidi ILC) võttis teisel lugemisel vastu nn riigi vastutuse artiklite eelnõu (Draft Articles on State Responsibility). Sellega jõudis lõpusirgele peaaegu pool sajandit väldanud ja erialakirjanduses juba suuri debatte inspireerinud kodifitseerimisprojekt. Kui seni reguleerisid riikide rahvusvahelise õiguse alast vastutust üksnes tavaõiguslikud normid ja rahvusvahelise õiguse üldised põhimõtted, mis jätsid liiga palju ruumi erinevateks tõlgendamisvõimalusteks ja lünkadeks, siis nüüd asub ILC poolt vastuvõetud riigi vastutuse põhimõtete kodifikatsioon loodetavasti täitma nii doktriini kui praktika jaoks vajalikku korrastavat rolli.

Käesoleva lühiartikli eesmärk on tutvustada ILC-d kui tähelepanuväärset rahvusvahelise õiguse kodifitseerimisega tegelevat institutsiooni. Kuna allakirjutanul oli juulikuus rahvusvahelise õiguse seminari raames austav võimalus osa võtta sellesuvisest ILC istungjärgust, on järgnevas tuginetud ka vahetutele muljetele ja tähelepanekutele, sh ILC liikmete poolt rahvusvahelise õiguse seminarist osavõtjatele peetud ettekannetele. Seoses ILC selleaastaste tegemistega pole allpool päriselt mööda pääsetud ka ILC riikide vastutuse eelnõu teemast.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse