Menüü

Kokkuvõte

Enamik rahvusvahelisi organisatsioone ja ka valitsusi on rõhutanud vajadust lähtuda e-kaubanduse maksustamisel traditsioonilistest rahvusvahelise maksuõiguse printsiipidest. Artikkel tutvustab Euroopa Ühenduste Nõukogu kuuenda direktiivi (77/388/EMÜ) regulatsiooni ning analüüsib, kas direktiivi praegune regulatsioon tagab direktiivi olulisemate põhimõtete – sihtkohamaa, maksuneutraalsuse ja tarbija (mitte ettevõtja) koormamise põhimõtte – kehtimise ka e-kaubanduse suhtes. Problemaatiliseks peab autor eelkõige kuuenda direktiivi regulatsiooni elektroonilise tarne kui teenuse impordi maksustamisel, sest see võimaldab maksustada teenuse importi ainult siis, kui teenuse ostjaks on maksukohustuslane, kellele saab panna täiendavat deklareerimiskohustust. Samuti puudub piisav õiguslik baas kolmandate riikide tarnijate poolt eratarbijatele osutatud teenuste maksustamiseks. Tekkinud maksuvaba tsoon annab eelised kolmandate riikide müüjatele ja loob ühenduse ettevõtjatele kahjuliku konkurentsimoonutuse. Samuti ei taga olemasolevad reeglid e-tarnete 0%-lise maksumääraga eksporti. Artiklis tutvustatakse ka kuuenda direktiivi muudatusettepanekuid seoses elektrooniliste vahendite kaudu edastatavate teenustega, mille elluviimist peab autor aga nii ühenduse sisese kui välise vastuseisu tõttu küsitavaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse