Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Rahvusvahelise kohtu otsuse siseriiklikust täitmisest
Rait Maruste
2003 9, Lk 616 - 623
...jurisdiktsiooniga. Artiklis vaadeldakse, kuidas toimub Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Ühenduste Kohtu otsuste täitmine......veel tegema peaks. Autor rõhutab, et ei Euroopa Inimõiguste Kohus ega Euroopa Kohus ei tühista ega muuda siseriiklikke...
Riigijuhi immuniteet rahvusvaheliste kuritegude puhul
Marit Toom
2003 7, Lk 509 - 516
... toetudes suuresti Yerodia kaasusele, mille kohta Rahvusvaheline Kohus andis oma arvamuse 2002. aastal. Käsitletakse......toetudes suuresti Yerodia*3 kaasusele, mille kohta Rahvusvaheline Kohus andis oma arvamuse 2002. aastal. Põhiline küsimus...
Humanitaarne interventsioon
René Värk
2003 2, Lk 127 - 137
...hendkuningriigi vahelise kaasuse Corfu Channel kohtuotsuses ka Rahvusvaheline Kohus. Nimelt leidis viimane ühehää......ajastul“.*15  Selles kaasuses välistas Rahvusvaheline Kohus õiguse interventsioonile, tegemata...
Sõjalise jõu kasutamine: rahvusvaheline õigus ning praktika
René Värk
2002 7, Lk 487 - 501
...riik rikkunud kohustust hoiduda sõjalise jõu kasutamisest. Rahvusvaheline Kohus leidis Nicaragua v. USA kaasuses, et sõjaline rünnak......julgesti pidada jõuga ähvardamiseks. Seevastu ei pidanud Rahvusvaheline Kohus Nicaragua väidetest hoolimata USA sõjalisi...
Spordiõigus – kas uus õigusdistsipliin?
Mari-Liis Parmas
2002 5, Lk 330 - 335
...aga seadusest madalamal seisvate aktide kaudu. Rahvusvaheline Spordi Arbitraaži Kohus on spordis tekkivate vaidluste lahendamise......osaleb spordi ja õiguse vahelise suhte tugevdamisel ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee, kes lähtub oma tegevuses olümpiahartast...
Kontinuiteet ja actus contrarius printsiip
Raul Narits
1993 5, Lk 107 - 107
...Kõikide kehtinud õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise......õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on...... rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on esmapilgul kaks teineteisele...
Eesti WIPO liikmeks
Heiki Pisuke
1993 4, Lk 93 - 93
...kaitseks ning loodi selle konventsiooni sekretariaat - Rahvusvaheline Büroo. Ka 1886. a. sõlmitud Berni Konventsiooni kirjandus-......kaitse kohta igapäevaseks haldamiseks moodustati Rahvusvaheline Büroo. Šveitsi valitsus, mille egiidi all mõlemad...
Eesti ühinemine rahvusvaheliste mitmepoolsete konventsioonidega

1993 3, Lk 66 - 66
...Ülemnõukogu otsuse alusel (RT 1992, nr. 6, art. 85); Rahvusvaheline Elekterside Liidu 1982.a. Nairobi konventsioon ja Ülemaailmse......nr. 34, art. 447); ÜRO vaimsete puuetega inimeste õiguste deklaratsioon. Vastu võetud ÜRO Peaassamblee poolt...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»