Menüü

Kokkuvõte

Riigijuhi individuaalne vastutus rahvusvaheliste kuritegude eest ning sellega seoses ka tema immuniteedi küsimus on praegusel hetkel maailmas aktuaalne. Seda suhteliselt segast teemat on viimasel ajal mitmete kohtuotsustega konkretiseeritud, kusjuures need otsused on tekitanud märkimisväärse diskussiooni. Artikkel keskendub ametis oleva riigijuhi immuniteedi analüüsimisele, toetudes suuresti Yerodia kaasusele, mille kohta Rahvusvaheline Kohus andis oma arvamuse 2002. aastal. Käsitletakse riigijuhi immuniteedi mõistet, olemust ja subjektidega seotud probleeme. Põhiline küsimus, millele artiklis vastust on otsitud, on see, kuidas piirab riigijuhi immuniteet riigipea ja kõrgete ametnike karistamist rahvusvaheliste kuritegude eest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse