Menüü

Kokkuvõte

Õigust võrdsele kohtlemisele tunnistab nii Eesti põhiseadus kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Nii põhiseaduse § 12 kui ka konventsiooni artikkel 14 on kõrge abstraktsiooniastmega sätted, mis oma üldisuse tõttu võivad paratamatult jääda paljudele arusaamatuks ja seega ebaefektiivseks. Õigusteooria, samuti Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu lahendite abil püütakse artiklis avada diskrimineerimist keelustavaid põhiseaduse ja Euroopa inimõiguste konventsiooni norme. Et igasugune erinev kohtlemine pole veel diskrimineerimine, siis selgitatakse ka diskrimineerimise tähendust ja tutvustatakse Euroopa inimõiguste konventsiooni rakendamispraktikas järgitud diskrimineerimise tuvastamise skeemi. Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu lahendeid analüüsides vaadeldakse, kas Riigikohtu praktika võrdset kohtlemist ja diskrimineerimist puudutavates asjades vastab euroopalikule käsitlusele diskrimineerimisest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse